Terug

Totaal gewicht planten op dakterras

H. Buysse

Het totaal toegelaten gewicht per m² is max 300 kg aan de randen (muren) en max 150 kg/m² in het midden. Ik zoek een lijst van planten, struiken, laagstammige boompjes die geschikt zijn om in plantenbakken op een in de stad in de zon gelegen terras te plaatsen. We dachten bijvoorbeeld aan vorstbestendige wintergroene taxus voor de plaatsen waar de inkijk moet beperkt worden en bv aan appelboompjes of andere heesters die toch tot 1.5 meter of 2 meter hoog groeien. De keuze wordt echter beperkt doordat eerst moet vaststaan wat het totale gewicht van die planten is:

- de voor dit type plant meest geschikte potgrond die ook geschikt is voor dakterrassen (lichtgewicht, maar ook water vasthoudend is blijkbaar nodig voor terrassen omwille van uitdrogingsrisico): droog gewicht en totaal gewicht bij maximale regenval (waterverzadiging)

- het totale gewicht van de plant zelf als die volgroeid is en

- de vereiste minimum grootte (h x l x b) van de plantenbak

- het gewicht van de plantenbak is het gemakkelijkste omdat de meeste fabrikanten daar een zicht op hebben. Al naargelang het 'resterende' gewicht van de optelsom van de vorige punten kan eventueel nog gegaan worden voor de voor ons 'leukste' bak zonder beperkt te zijn door het gewicht (want dan schiet enkel kunststof over - ca. 20 kg per bak).

 

Alvast bedankt voor een antwoord (gezien de lente er aan komt en we nog in de lente zouden willen planten - containerplanten zouden dat nog mogelijk maken) zou een spoedig antwoord plezier doen.


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Beste,

uw vraag is niet eenvoudig, en het lijkt mij dat u reeds goed geïnformeerd bent wat betreft de on-/mogelijkheden van een dakterras.  Het is zo dat een extensieve daktuin - een eenvoudig groendak met sedums en andere vetplanten - reeds een dragend vermogen van 2 à 300 kg per m2 vraagt. Het centrum van het uw dak is dan ook verre van stevig genoeg om wat voor groendak dan ook te bouwen vrees ik. Verharding onder vorm van een houten terras of zelfs kunstgras zou eventueel kunnen, maar vergeet niet dat 2 volwassen personen samen al snel 150kg wegen.....

 

Een tweede probleem die zich stelt is de grootte van de planten die u in gedachten heeft. Planten in bakken kúnnen wel, en zullen de eerste 4 jaar zeker voldoening geven, maar eens ze te groot worden zullen zij bij de eerste hitte- of koudegolf het loodje leggen. Gebrek aan water in combinatie met een schrale oostenwind wordt de meeste planten fataal.

 

Een derde probleem stelt zich door de gevoeligheid voor 'plagen' allerhande. In een kunstmatig biotoop zoals een daktuin hebben insecten - bladluizen, aaltjes, taxuskever (!) - vrij spel, en de planten moeten dan ook continu in de gaten gehouden worden en bij het minste teken van aantasting grondig behandeld. 

 

In principe voorzien wij liefst een bodem die hetzelfde volume heeft als de volwassen plant om voorgaande ongemakken zoveel mogelijk te minimaliseren. Een haag in taxus, laat staan een appelboom dat lukt dus niet. Met zuiderse beplanting, - zoals steeneik, lavendel ed - kan beter resultaat gehaald worden, maar de vraag is of dit type beplanting wel passend is (?) Met deze soorten kan gemakkelijk een hedendaags beeld bekomen worden, maar kitscherigheid is nooit veraf. 

 

Een andere mogelijkheid is om enkel éénjarigen en vaste planten te voorzien. Hiertussen zitten eveneens verschillende soorten die vrij groot worden, maar aangezien het om vaste planten gaat zijn zij beter bestand tegen moeilijke weersomstandigheden en kan er eindeloos gevarieerd worden. Nadeel - al vinden sommigen dat een voordeel - is dat er jaarlijks, vele nieuwe planten moeten komen, al biedt dit inderdaad de mogelijkheid om eindeloos te varieren.....

 

Wilt u toch een onderhoudsarme daktuin, dan raden we aan om een concept na te streven , dat de gehele tuin vorm geeft. Niet met bakken, maar met een vegetatie-verharding-typologie die een eenvormig beeld schept, en daarin vaste planten of grassen die tegen een stootje kunnen.

 

 

Met de huidige stabiliteit van het dak raden we echter ten stelligste af om 'zware' ingrepen te doen. Dat is een te groot risico.

 

Veel geluk!

 

Thomas Janssens | CTRL-Z Landschapsarchitecten |